Advies
voor de vooruit

Advies is een schriftelijke raadgeving die bedoeld is om de werking van je onderneming te verbeteren. De inhoud van zo een advies is steeds inhoudelijk gericht op kernprocessen van de onderneming.

Een advies stelt jou in staat correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor jouw bedrijf.

Gaai is dienstverlener van de kmo-portefeuille voor de dienst advies.

Fundament
voor opbouw

Het advies start steeds vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties en raadgevingen) en een implementatieplan. (actieplan of stappenplan)

Deze adviezen vormen een stevige onderbouw voor de (verdere) opbouw van jouw organisatie.

30% euros
cadeau

Elke kmo of vrije beroeper die actief is in de privé sector en gevestigd is in het Vlaamse gewest kan beroep doen op de kmo-portefeuille. Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van de grote van de kmo.

Als kleine onderneming heb je minder dan 50 mensen in dienst en een omzet van minder dan €10 000 000.

Als middelgrote onderneming heb je minder dan 250 mensen in dienst en een omzet van minder dan €50 000 000.

Gaai is dienstverlener van de KMO portefeuille

Registratienummer: DV.A224934

De kmo-portefeuille is een maatregel die jou financiële steun aanbiedt
voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Moh!

Dat is wat Gaai doet 
Gaai stelt communicatieplannen op, maakt marketingplannen, zet marketingstrategiën uit, voert doelgroeponderzoeken uit, gaat doelgroepen bepalen, neemt de concurrentie onder de loep in een concurrentie onderzoek,... En gaat deze ook uitvoeren.
Dit allemaal met het oog op het creëren van meer naambekendheid, het lanceren van een (nieuw) product of dienst,... wat uiteindelijk de kwaliteit van de onderneming gaat verbeteren. 

We moeten goed weten waarover en voor wie we vertellen.
En ook wat we willen bereiken, hoe we dit willen bereiken en in welke tijdsspanne we dit willen bereiken. 

Benieuwd? Contacteer ons vandaag nog